MILJØREGNSKAP

Skien Containerservice fører miljøregnskap for de kunder som måtte ønske det. Det betyr at du kan holde oversikt over hvor store mengder av de forskjellige avfallsfraksjoner du leverer i året. Dette gjør det lettere å kunne dokumentere hva slags avfall bedriften produserer.